Förenkla schemaläggningen!

Var i framkant när det kommer till schemaläggning genom att använda er utav Royal Scheduler, den första helt automatiska schemaläggaren. Vår molnbaserade tjänst lägger ert schema på, som mest, några enstaka timmar med ett bättre resultat än vad som är möjligt att åstadkomma för hand.

Anmäl ert intresse genom att ange kontaktuppgifter i formuläret.

Vi kommer inte dela vidare dina uppgifter.

Förenkla

Förenkla schemaläggningsprocessen och skapa ett schema på nolltid. Vårt kompletta molnbaserade system Royal Scheduler använder sig utav sofistikerade algoritmer som på ett fåtal timmar genererar ett flertal fungerande scheman att välja från.

Förbättra

Förbättra ert schema. Varför nöja sig med ett fungerande schema när det ytterligare kan optimeras. Våra algoritmer strävar efter att minska antalet håltimmar samtidigt som kundens övriga krav, såsom salsbegränsningar, efterlevs.

Förändra

Förändra synen på ett schema. Öka elevdemokratin genom att låta eleverna vara delaktiga i beslutsfattandet kring ert schema. Med Royal Scheduler kan alla på skolan enkelt rangordna och ge återkoppling på de flertal framtagna schemana.

cloud Molnbaserad
timer Snabb
star Bra resultat
insert_emoticon Användarvänlig

Royal Scheduler - helt automatisk schemaläggning.

Royal Scheduler är ett modernt molnbaserat schemaläggningssystem som med hjälp av sofistikerade algoritmer automatiserar er schemaläggning. Ladda upp filer innehållande information om salar, lärare, kurser etc. eller mata in denna information genom vårt användargränssnitt. Därefter krävs bara ett fåtal knapptryck innan Royal Scheduler kan ta över och själv lägga schemat åt er.

Royal Scheduler erbjuder en mängd inställningar och alternativ för att på bäst sätt kunna leverera ett schema som passar just era krav. Exempel på några utav dessa är möjligheten för lärare att ange låsta tider, salsberoende rastlängder (så som längre rast före och efter gymnastik) samt möjligheten att påtvinga några minuters marginal mellan angränsande lektioner som har gemensam sal.

Royal Scheduler använder sig utav kraftfulla optimeringsalgoritmer, från början utvecklade för att lösa komplexa fysikaliska problem, men nu modifierade för att tackla schemaläggning. Dessa algoritmer har i uppdrag att för varje schema minimera antalet håltimmar samtidigt som övriga krav efterlevs. Algoritmerna är så pass effektiva att för varje schema du väljer att lägga tar Royal Scheduler fram upp emot hundra fungerande scheman varpå du presenteras med de absolut bästa utav dessa.

Slipp frustrationen kring installationskrångel. Vår tjänst är helt molnbaserad vilket betyder att du enbart behöver en webbläsare med internetuppkoppling för att använda den. Det betyder att man både kan ta del av sitt schema för dagen som elev eller lärare direkt via telefonen, eller ha möjligheten att ge Royal Scheduler order att lägga ett schema från såväl jobbdator som hemdator.

När ett nytt schema väl ska börja läggas erbjuder Royal Scheduler en process som förenklar ditt jobb som schemaansvarig. Royal Scheduler kommer via mail be samtliga berörda lärare att logga in i systemet och verifiera samt lämna ombedd information, så som föredragna klassrum att hålla lektioner i. När all obligatorisk information samlats låter Royal Scheduler lägga ett flertal fungerande scheman. Därefter har lärare och elver, om så önskas, möjlighet att rangordna schemana. Slutligen tar schemaansvarig beslutet om vilket schema som blir aktuellt givet återkopplingen som erhållits.

Om oss

Majoriteten av vårt team har bakgrund i KTH, Teknisk Fysik. Under vår utbildning fick vi lära oss diverse numeriska tillvägagångssätt för att lösa komplexa fysikaliska problem. Av en ren tillfällighet råkar det vara som så att det är möjligt att formulera schemaläggningsproblemet på sådant sätt att det motsvarar just ett problem av liknande karaktär. Detta omformulerade schemaläggningsproblem är allt annat än lätt att lösa, men efter att ha kombinerat diverse algoritmer som har sitt ursprung i beräkningsfysik lyckades vi. Detta är anledningen till att ett gäng fysiker idag givit sig in i schemaläggningsbranchen.

KTH Innovation

Vi jobbar i samarbete med KTH Innovation som erbjuder KTH-studenter hjälp med att starta eget företag. Detta sker exempelvis genom hjälp med finansiering, networking men även juridiska tjänster.

Kontakt

Nikolaos Kalkitsas

Anton Kjörck Lindén

Emil Blomquist

Emil Andersson