Amerikanska Gymnasiet expanderar med Royal Schedule

Med ett tydligt fokus på eleven har Amerikanska gymnasiet etablerat flera nya skolor, med en stark elevtillväxt och flera nystartade skolor blir schemaläggningen snabbt komplex. Därför valde Amerikanska Gymnasiet att schemalägga med Royal Schedules schemaplattform.

ph-brooklyn.jpeg

Amerikanska Gymnasiet grundades i Göteborg och deras första skola har nu blivit deras största.

– Våra elever har många individuella kursplaner, detta leder till ett komplext schema med många variabler. Att lägga schemat manuellt var tidigare ett otroligt svårt jobb, berättar Sandy Bansal, biträdande rektor på Amerikanska gymnasiet skola i Göteborg.

Detta är en komplexitet som många schemaläggare känner igen. Individuella kurser för elever är numera allt vanligare och ansvaret ligger ofta på schemaläggaren. Med hjälp av inbyggda analysverktyg kunde Sandy skapa sig en bättre förståelse för deras schema.

Under 2021 invigdes en ny skola i Stockholm. En naturlig förutsättning vid ett nyöppnande är att man önskar arbeta löpande med mindre ändringar för en flexibel verksamhet.

– På vår skola önskar vi arbeta med agila uppdateringar med utgångspunkt i elevernas lärande. Med en utmärkt översikt och smidig drag-n-drop kan vi enkelt hantera justeringar, berättar Anna-Lena Bresell, rektor på Amerikanska Gymnasiet i Stockholm.

Vidare så uppskattade hon lyhördheten hos Royal Schedule.

– De lyssnade även på våra förslag och under terminen lanserades nya funktioner som var anpassade till våra önskemål och förenklade våra arbetsflöden.”

Ledande i expansionen av Amerikanska gymnasiet är Peter Heddelin, VD på Amerikanska Gymnasiet.

– Under mina studier i USA upplevde jag en kultur och skolgemenskap som jag inte sett på samma vis i den svenska skolan. Detta är något som har varit drivande i min vision och skapandet av Amerikanska gymnasiet. Vi har fått en oerhört positiv respons från våra elever och har sett en efterfrågan på att öppna fler skolor. När det kommer till schemaläggning så har det varit smidigt att kunna lägga scheman automatiskt utifrån våra villkor. Algoritmen som Royal Schedule tagit fram är helt enkelt genialisk.