Astar effektiviserar schemaläggningen i komvuxverksamhet

Astar i Västerås har med hjälp av Royal Schedule optimerat sina veckovisa schemaläggningsrutiner.

Till skillnad från en grund- och gymnasieskola så måste en komvuxverksamhet skapa nya scheman löpande under året. Ett schema är enbart aktivt under perioden då kurserna tas och behöver uppdateras helt efter några månader. Schemaläggning är därför ett ständigt och tidskrävande problem. Därför såg Daniel Remåker en möjlighet att effektivisera deras rutiner på Astar i Västerås.

”Vi har haft möjlighet att implementera rutinen på ett effektivt sätt. Med hjälp av automatiken kan jag snabbt skapa ett grundschema. Schemat blir klart på några dagar då det tidigare tagit flera veckor!”

Med ett knapptryck är grundschemat på plats. Daniel har med hjälp av Royal Schedule satt upp separata scheman för deras lärare, prov och salar.

”Det är smidigt att testa sig fram. Systemet placerar ut lektionerna utifrån villkoren, jag kan sedan när som helst testa helt nya scheman och låta algoritmen göra grovjobbet!”

De bästa anledningarna att välja Royal Schedule, enligt Daniel på Astar i Västerås:

  • Mycket användarvänligt
  • Möjlighet att implementera hela rutinen på ett effektivt sätt
  • Smarta lösningar effektiviserar alla delar av schemat
  • Fördel med återkoppling i realtid
  • Grundsystemet placerar i förväg, nöjd med automatiken
  • Det går snabbt att få fram ett första schemautkast på några minuter
  • Sänker arbetstiden från några veckor till några dagar för ett komplett schema
  • Grafiskt snyggt och enkelt
  • Snabba svar och bra support