Kundcase:

Edessaskolan

Edessaskolan automatiserar för att bemanna korrekt

Edessaskolan är en friskola i södra stockolm med en musik och språkinriktning för eleverna, skoldagarna kan därför bli lite längre än hos andra skolor. Detta leder till ett knepigare schema där varje lektionstillfälle dessutom alltid bemannas av två lärare. Royal Schedule har hjälp till att sätta upp processer för automatisk schemaläggning som ser till alla ta hänsyn till samtliga villkor som måste uppfyllas.

– Vi har lyckats underlätta schemaläggningen detta läsår, tack vare samarbetet med Royal Schedule. Dessutom har kontakten och tillgängligheten från deras supportsida varit exceptionellt bra. – Robert Abraham, Rektor Edessaskolan