Kundcase:

Sala kommun

Sala

Sala kommun schemalägger i ett pilotprojekt delar av sina kommunala skolor med hjälp av Royal Schedules teknologi. Lösningen är ett samarbete med skolplattformen SchoolSoft där kommunen kan hantera hela flödet från tjänstefördelning till lagt schema och närvaro i en och samma plattform.