Lägg skolans schema med hjälp av kraftfull automatik

Gör som andra skolor redan gjort och utnyttja morgondagens teknik för att lägga ert schema.

Boka en visning
An image uploaded to Strapi

Ett grundschema på under 10 minuter

Ett färdigt schema är alltid nära till hands. Vare sig ni vill skapa ert första grundschema eller justera beroende nya behov så kan ni snabbt klicka på "Kör" och få ett nytt schema klart på under 10 minuter.

Royal Schedule integreras smidigt i skolans arbetsflöden

Med hjälp av Royal Schedules produkter sparas värdefull tid i organisationer där schemaläggning är tidskrävande eller komplex. Automatiken assisterar schemaläggaren till att få bättre resultat på kortare tid.

1
Importera
2
Definera
3
Schemalägg
4
Exportera

1

Importera tjänstefördelning

Grunden till schemaläggningen är skolans tjänstefördelning. Informationen kan hämtas in via fil eller API från de flesta på marknaden förekommande skolplattformar. Det går även att ladda in läsårets information via ett Excel-ark.

Importera tjänstefördelningen via API

Tjänstefördelning som hämtas in via API kortar drastiskt tiden från planering till lagt schema. Vi har stöd för anslutning till flera plattformar på marknaden. Kontakta oss för mer information om dataimport.

Tjänstefördela i Excel

Tjänstefördelning som gjort i Excel kan importeras via en import-fil för att snabbt få tillgång till schemaunderlag för schemaläggning.

2

Ställ in era schemapreferenser och villkor

Inför schemaläggningen ställs preferenser och villkor in i det intuitiva användargränssnitet. Dessa villkor och regler anpassar schemat för att passa just er verksamhet och dess förutsättningar.

An image uploaded to Strapi

Brett stöd för finjustering

Royal Schedule innehåller en komplett verktygslåda av möjliga villkor att specificera, allt för att passa er verksamhets krav på schemat.

Läs mer om villkorshanteringen

Realtidsfeedback

Medan du fokuserar på att ställa in dina villkor och preferenser görs löpande kontroller i bakgrunden för att säkerställa att villkoren är möjliga att uppfylla. Om exempelvis en överbokning på en resurs uppstår, kommer du notifieras om detta och lämplig åtgärd.

3

Schemalägg på några minuter

Med hjälp av Royal Schedules avancerade beräkningsmotor tas det mest optimerade schemat fram.

An image uploaded to Strapi

Manuella justeringar

När schemat lagts automatiskt kan manuella ändringar göras i vår fullfjädrade manuella schemaläggare. Krockanalyser görs i realtid för att assistera schemaläggaren.

Läs mer om fuktionerna

Hantera plötsliga ändringar snabbt

Det händer ofta att man måste uppdatera ett schema före eller efter skolstarten. Med Royal Schedule kan du smidigt skapa nya scheman eller justera beroende på de ändrade behoven.

4

Publicera och exportera det färdiga schemat

När schemat är lagt kan det publiceras och exporteras till de flesta på marknades förekommande skolplattformar. Det går desstom att hämta schemadata via SS:12000-API för automatiska flöden.

An image uploaded to Strapi

Anslut SS:12000

Genom att koppla på SS:12000 kan andra av er godkända aktörer såsom skolplattformar prenumerera på schemaläggningsdata i realtid. Uppdateringar av schemat populeras i realtid till andra plattformar.

Läs mer om SS:12000 (för utvecklare)

Export

Royal Schedule stödjer filexport till de på marknaden vanligast förekommande skolplattformarna. Schemadatan kan dessutom alltid exporteras lokalt till dator för vidare behandling.

Fallstudier

Inspireras av våra användare och deras berättelser

Kom igång redan idag och testa Royal Schedule.

Är du nyfiken? Testa på Royal Schedule kostnadsfritt i 30 dagar. Klicka här för att ta kontakt med oss.

Boka en visning