Hälsa och sjukvård

Lägg schema för patienter och personal med hjälp av kraftfull automatik.

Schema efter era behov

På många avdelningar måste sjuksköterskorna själv schemalägga och det kan ta flera timmar per vecka av deras arbetsdag. Med Royal Schedule kan ni skapa scheman automatiskt efter patienternas och personalens behov.

Klinisk bemanning

Varje avdelning hos en vårdgivare har sina egna bemanningbehov. Med hjälp av Royal Schedule kan olika pass, behandlingar och lokaler bokas upp. Automatiken säkerställer att resurser inte dubbelbokas.

An image uploaded to Strapi

Realtidsanalys på villkor

Schemaläggaren har full frihet att anpassa inställningarna i schemaunderlaget för att passa verksamhetens krav och önskemål. En avancerad algoritm hjälper till att i realtid identifiera eventuella problem eller misstag och föreslår lösningar på schemat.

An image uploaded to Strapi

Optimerade omsorgsrutter

Sjukvård och omsorg som sker i patientens/brukarens hem kan optimeras genom areaberäkningar. Genom att optimera transportsträckor frigörs mer tid hos brukaren.

An image uploaded to Strapi

Flera användare samtidigt

Flera personer kan arbeta samtidigt i tabellerna, alltid i synk med varandra.

An image uploaded to Strapi

Kom igång redan idag och testa Royal Schedule.

Är du nyfiken? Testa på Royal Schedule kostnadsfritt i 30 dagar. Klicka här för att ta kontakt med oss.

Boka ett möte