Schema­läggning

Royal Schedule är en avancerad schemaläggningsprodukt som tillsammans med en artificiell intelligens förenklar schemaläggningsarbetet.

Automatik med full kontroll

Verktyget innehåller avancerad automatik för att kraftigt reducera tidsåtgången för schemaläggning. Schemaläggaren sitter i förarstolen och väljer själv vad och hur mycket hjälp som önskas av verktyget.

Rapporter och beräkningar

Löpande under arbetet kan rapporter över tjänstefördelning och schemalagda timmar tas fram för att säkerställa att alla resurser används effektivt och i linje med läroplanerna.

Snabba upp ditt arbetsflöde med dessa funktioner.

Massredigeringar
Realtidsfeedback
Krockanalyser
Flerparts-redigeringar
Dra och släpp-redigering
Automatisk schemaläggning

Ett schema efter era villkor och krav

Royal Schedule innehåller en komplett verktygslåda av möjliga villkor att specificera, allt för att passa er verksamhets krav på schemat.

VillkorStöds

Lektioner per vecka

Styr exakt hur många, och långa lektioner kursen ska ha per vecka.

Justerabara rastlängder

Ställ in generella regler, eller finjustera in i detalj med specialregler kring exempelvis idrott.

Flexibla grupper

Ställ in helt flexibla grupper av elever och knyt grupperna till kurser och lektioner.

Lärare

Knyt upp lärare som kan ta kursen och låt algorimen schemalägga dem.

Salar och rum

Styr med lätthet vilka salar och rum som används för kursen. Salarna går att specificera helt fritt, det går till exempel säga att en kurs i fysik måste alltid ha en tillhörande labbsal, men bara på onsdagar.

Tillåtna dagar

Bocka enkelt ur en eller flera dagar om kursen inte får gå på någon av veckans dagar.

Låsta tider

Lås upp hela eller delar av kursen att gå specifika tider.

Specifika tidsramer

Begränsa hela eller delar av kurserna att bara få gå vissa delar av dagarna.

Överlappande kurser

Låt en kurs få gå samtidigt som en annan kurs. Kan till exempel användas för Individuellt Val (IV).

Färg

Välj en specifik färg för att visualisera kursen på scheman efter tycke och smak. Rött på matte och grönt på biologi? Du bestämmer!

Namngivning

Namnge fritt vad varje lektion ska kallas på schemat. Kurskoder eller kanske ett eget enklare namn? Allt är möjligt!