Offentlig sektor

Produkter som sparar tid och effektiviserar för verksamheter inom offentlig sektor.

Köpa in Royal Schedule

Om ni önskar att köpa in Royal Schedule direkt av oss, ta kontakt med oss för att boka in ett möte där vi tillsammans går igenom systemet och er kravbild.

Om ni idag är kunder hos SchoolSoft kan programvaran köpas in via SchoolSoft som produkten Schoolsoft AI-schema.

Det är även möjligt att avropa Royal Schedule direkt via en licenspartner. Vi har avtal med Atea.

Ett annat alternativ är att köpa in Royal Schedule via leverantörerna i SKL Kommentus och ramavtalet “Programvaror och programvaror som molntjänst 2016”. Ett annat ramavtal som också går att nyttja är “Vård Skola Omsorg”

Kom igång redan idag och testa Royal Schedule i er verksamhet

Är ni nyfikna på Royal Schedule? Testa programvaran kostnadsfritt i 30 dagar.

Boka en visning