Fördelning av IV-val

Fördelning av IV-val kan vara komplext. Låt oss hjälpa er räkna ut den optimala fördelningen som tillgodoser flest önskemål.

Kontakta oss

Fördelning av IV-val

Att fördela elevernas IV-val kan vara ett svårt pussel att lösa.

  • Hur parar man ihop kurserna så att ingen elev får båda sina val samtidigt?
  • Hur många grupper måste vi skapa för de populära kurserna?
  • Hur ser vi till att flest elever får sina första val och undvika reservvalen om det går?

Vi på Royal Schedule har utvecklat en unik IV-hantering som hjälper till i förarbetet innan schemaläggningen börjar.

Vi kan hjälpa till med att:

  1. Ge eleverna tillval som garanterat ökar antalet elever som får deras första val.
  2. Fördelar kurserna in förbestämt antal ”IV-block” för att undvika kollisioner.
  3. Skapar flera grupper av populära kurser utifrån ett maximalt antal elever per kurs.

Det vi behöver är en fil med följande:

• Elevernas IV-val, det kan exempelvis vara en excelfil med förstahands-, andrahands- och reserval. • Information om antal block som IV valen ska gå över, ett block innebär ett schematillfälle där IV-kurserna går parallellt på. • Maximalt antal elever som är tillåtna per kurs.

Ett enkelt exempel på hur en fil kan struktureras: Iv_bild1.png

Exempel på resultat

Med ingående data som ovan så blir resultatet: tjänster_IV_bild2.png Fig 2. Här ser vi hur lektionerna delats upp i block. För varje block kan alla kurser gå parallellt med varandra inom samma block utan att det blir en krock för elevernas val.

Du kan även få ut varje val som tilldelats för eleverna samt varningar för när det inte gick att lösa. tjänster_IV_bild3.png

Fig3. Här kan du se de tillvalda IV kurserna för eleverna samt vilket block de tillhör. Du kommer även bli varnad om det fanns elever som inte kunde få sina val utan kollision.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Är du intresserad? Boka gärna ett kostnadsfritt rådgivningstillfälle med en av våra schemakonsulter.

Boka ett möte