Workforce

Optimera er verksamhet från grunden upp med hjälp av smart schemaläggning.

Automatisk schemaläggning

Schemat ligger till grund för verksamhetens resurskostnader. Med hjälp av Royal Schedules schemaläggnings-AI så kan hitta det schemat som uppfyller villkoren och optimerar resurserna bäst.

Planera och jämför

Skapa flera scheman i förväg och jämför villkor och kostnader. Dyker det upp plötsliga ändringar kan du snabbt uppdatera dina scheman.

An image uploaded to Strapi

Hantera regler och villkor smidigt

Bättre uppfyllnad av regelverk

Bryter inte mot angivna regler och villkor vilket medför nöjdare arbetare.

An image uploaded to Strapi

Realtidsanalys på villkor

Schemaläggaren har full frihet att anpassa inställningarna i schemaunderlaget för att passa verksamhetens krav och önskemål. En avancerad algoritm hjälper till att i realtid identifiera eventuella problem eller misstag och föreslår lösningar på schemat.

Se en komplett förteckning av inställningsmöjligheter

An image uploaded to Strapi

Flera användare samtidigt

Flera personer kan arbeta samtidigt i tabellerna, alltid i synk med varandra.

An image uploaded to Strapi

Optimering av tid och resurser

Reducera kostnader

Optimering av era resurser leder till direkta kostnadsbesparingar. Planera och se till att alltid använda det schemat som reducerar era kostnader mest.

An image uploaded to Strapi

Färdiga scheman på några minuter

Ett färdigt schema finns alltid nära till hands. Skapa nya eller uppdatera nuvarande schema på under 10 minuter.

An image uploaded to Strapi

Optimera resurser

Med Royal Schedules unika schemaläggnings-AI skapas miljontals scheman automatiskt. Algoritmen plockar sedan fram det schemat som bäst uppfyller alla villkor och optimerar era resurser.

An image uploaded to Strapi

Kom igång redan idag och testa Royal Schedule.

Är du nyfiken? Testa på Royal Schedule kostnadsfritt i 30 dagar. Klicka här för att ta kontakt med oss.

Boka en visning